• Jan Tore Glenjen

- I norsk skole er det frihet, og læreren er din venn

Den internasjonale klassen på Lundehaugen har 11 tenåringer fra sju land. I to uker har de samarbeidet med medieklassen og funnet likheter og forskjeller mellom dem. Begge deler er store.