• Riksvei 13 er stengt etter ras.

820 ras årlig på Vestlandet

Veiene i Rogaland treffes hvert år av 100 ras. Enda verre er det i Hordaland og Sogn og Fjordane hvor det gjennomsnittlig går 270 og 450 ras.