Vind stoppar reparasjon

Vind stoppar arbeidet med å reparera brotet i hovudvassleidningen til Sjernarøyane.