– Ikke nok med fareskilt, Kjerag-veien må utbedres

100.000 turister er ventet til Kjerag i år. De må ferdes på en smal og trafikkfarlig vei. Noen mener Lyseveien må utbedres, andre er skeptiske.

Flere trafikkulykker har skjedd i hårnålssvingene i Lysebotn.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Siden 1993 har det vært minst 22 trafikkulykker på Lyseveien, den gamle anleggsveien som går mellom kraftbygda Lysebotn og Sirekrok i Sirdal. Motorsyklister er spesielt utsatt. Det er registrert 18 ulykker med MC, to på sykkel, to med bil. Men ifølge driftsansvarlig Henrik Lilleheim på Kjerag parkering er mørketallene store. Strekningen er cirka 32 kilometer lang. Den er svært smal og svingete.

Trond Olav Tangen vokste opp i Lysebotn og husket da veien til Sirdal åpnet høsten 1983. Han bor i Sandnes, men har hytte i Lyseheia og foreldrene bor i bygda. Tangen mener Statens vegvesen og Forsand kommune bør se på tiltak for å få ned ulykkesstatistikken på Lyseveien og for å takle den økende turisttrafikken.

En 16-åring fra Forsand ligger i kunstig koma etter en MC-ulykke 8. juli. Venekveven, stedet hvor ulykken skjedde, karakteriserer Tangen som en av de verste i heia på grunn av manglende oversikt.

– Jeg har kjørt denne veien hele livet og har sett litt av hvert. Med den økende turiststrømmen til Kjerag er det klart at veien må utbedres. Jeg er redd for at skilting og andre enkle tiltak ikke vil være tilstrekkelig for å få redusert antallet ulykker. Svinger bør rettes opp og bredden utvides, slik de har gjort på Suleskarveien sier Trond Olav Tangen, tidligere lokalpolitiker i Forsand kommune.

I forbindelse med utbygging av ny kraftlinje til Stavanger-regionen, skal det lages anleggsvei fra Songesand til Fyljesdalsvatnet ved Lysebotn. Tangen mener at denne veien bør bli kjørevei, for å avlaste den trafikkøkningen som er ventet.

Farlige punkt

– Vi har sett og hørt om trafikkulykker i alle år. Jeg har selv sett i bakspeilet folk kjøre av veien på grunn av en glatt ferist. Det er noen punkt som er spesielt farlige. Noen svinger med grus. En ferist i bunnen av Grydalen. Hårnålssvingene til Lysebotn. Her er det en del som velter på grunn av lav hastighet, de får overbalanse og blir liggende. Da blir det kun materielle skader og skrubbsår. Det er vanskelig å gjøre noe med hårnålssvingene, men det går an å lage resten av veien mer oversiktelig, sier Trond Olav Tangen.

– Andre foreslår lavere fartsgrense, fareskilt og informasjon?

– Det kan hjelpe, men jeg er redd skilting og eventuelt fartsreduksjon er kortsiktige tiltak. Jeg tror man vil komme bakpå, det er bedre å iverksette strakstiltak og planlegge for framtiden, svarer Tangen.

Det er usikkert om Kjerag-besøket når prognosen på 100.000. Årsaken kan være alt fra dårlig vær, økte parkeringssatser, stengt vei i Dirdal og økt konkurranse fra andre turistattraksjoner.

Lav standard

Kjell Jostein Lyse driver Hauane Bed & Breakfast i Lysebotn. Han merker ingenting til nedgang i turisttrafikken.

– Vi har fullbooket hele sesongen, sier han.

Ifølge turistverten liker motorsyklistene godt å kjøre på Lyseveien, fordi det er en strekning hvor de må «jobbe».

– Det er en populær vei for motorsyklister, men desto farligere når det er grus i svingene. Denne veien ble i utgangspunktet bygd som en anleggsvei med smal veibredde og lite skuldre å gå på. Med den store trafikken som er kommet, er standarden ikke mye å skilte med. Spesielt når bobilene kommer og breier seg. Da blir det vanskelig å passere, konstaterer Lyse.

Han har hørt at veivesenet skal utbedre en sving i høst, for å lette snøbrøytingen i en stor skjering.

– Det hadde vært på sin plass å utbedre veien, slik de har gjort på Suleskar, mener han.

Kjell Jostein Lyse

Kan bli større fart

Ole Tom Guse er KrF-politiker og er ansvarlig for turistinformasjon i Forsand kommune.

– Hvert år har vi noen få turister som kommenterer at veiene er for smale eller for skremmende, spesielt når jeg viser frem bilder av strekket ned til Lysebotn. Men, det er flere som vil kjøre Lyseveien nettopp på grunn av disse kvalitetene. En generell utviding av veien tror jeg heller vil føre til høyere hastighet for en kalkulerer inn at det er mulighet å passere to biler rundt hver sving. Da frykter jeg at ulykkene kan bli alvorligere. Jeg tror at en kombinasjon av skilting og asfaltering av skulder enkelte steder vil hjelpe. I en del svinger kjører de store bilene med ett hjul i grøften og grus blir kastet opp på veibanen. Det skaper igjen farlige situasjoner for motorsykler, kommenterer han.

Ole Tom Guse

Som lokalpolitiker viser han til at Lyseveien er fylkesvei og det er Rogaland fylkeskommunene som har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt etter trafikkmengde og ulykkesfrekvens.

– Når det gjelder en eventuell vei mellom Songesand og Lysebotn så tok jeg dette opp i formannskapet for ca 4-5 år siden, og den gang var svaret at man ikke så på det som realistisk med en offentlig vei. Finansieringen vil være uhyre vanskelig og det må konsekvensutredes grundig først. Vil en slik vei føre til at trafikkgrunnlaget blir for liten for hurtigbåten på Lysefjorden eller den planlagte tunnelen Espedal-Frafjord? Hva med standarden på tilførselsveier? Spørsmålene er mange, så det er for tidlig å konkludere på hva som er fornuftig. Men, det ville sannsynligvis blitt en mye brukt vei om sommeren, mener Guse.

Publisert:
 1. Trafikkulykker
 2. Lysebotn
 3. Forsand kommune
 4. Forsand
 5. Kjerag

Mest lest akkurat nå

 1. Slottet i Sirdal åpner i høstferien

 2. Bonde må i fengsel: De nyfødte lammene lå på våt møkk

 3. Meteorologen: – Pakk ned tram­polinen. Det meldes liten storm

 4. Riksrevisoren kan ikke granske pendlerbolig-saken: – Det kan vi takke Stortingets presidentskap for

 5. – Politiet kan ha snakket usant i Birgitte-saken

 6. De skal styre landet, men fikk ikke støtte hjemme i Time