Mariero-raner slapp lettere iHøyesterett

28-åringen som var med på å rane enminibank-kunde på Mariero, tjente på å anke dommen til Høyesterett.Straffen ble omgjort fra ubetinget fengsel tilsamfunnstjeneste.