Utgravinger gjør nye hus dyrere

På Husabø i Stavanger skal det fram til neste år gjennomføres arkeologiske utgravinger for 20 millioner kroner. Dette fordyrer hver ny bolig på feltet med 20.000 kroner.