• - Barnevernet hadde ansvaret for meg under oppveksten. Ingen tidsfrist kan endre på det, sier 47-åringen til Aftenbladet. Ukjent

Barnevernsbarn nektes å søke erstatning. Grunn: Fristen er gått ut

47-åringen var åtte måneder gammel da barnevernet i Stavanger tok over omsorgen for ham. For sent oppdaget han at han kunne få erstatning fra kommunen for en ødelagt barndom på Waisenhuset og i et kaotisk fosterhjem.