• Kvaliteten på de norsk-produserte humlebolene veksler. Det er noe av bakgrunnen for at flere store tomatprodusenter har begynt å importere humler som bestøvere. Her humlebol hos Bombus Pollinering i Klepp. Anders Minge

Humlekrise kan ramme gartnerier

Det er usikkert om norske humleoppdrettere kan dekke veksthus-bransjens pollinerings-behov, hvis import av humler igjen blir forbudt. Tomatprodusenter frykter da humlemangel.