Trafikkulykke i Hå

To personer kom lettere til skade etter kollisjon mellom motorsykkel og bil i Hå kommune.