Får ikke flytte gravlund

Folk på Sviland vil ikke ha gravlund mot fjøset til Per Sviland. Og Per Sviland vil ikke ha gravlund på beitemarka. Men kommunen lytter ikke.