Lite brukt av kommunene

Det siste halvannet året har kommunene ogfylkeskommunen bare kjøpt to plasser på Vestlandsklinikken.