Lindøy-unger med minimal bemanning

Nesten to tredeler av staben vedLindøysenteret er tatt ut i streik. Det blir tøft for de få som erigjen å gi de sju barna trygghet og omsorg om streiken blirlangvarig.