Den store skjenkeprøven

I morgen er siste frist. Den som ikke da har avlagt prøve som skjenkebestyrer, kan risikere at kommunen korker både flaske og kran.Derfor strømmer de da også til Næringsmiddeltilsynet på Forus for å avlegge prøve. Etter de nye skjenkereglene fikk alle skjenkebestyrere, butikkinnehavere og deres stedfortredere i fjor et års frist på å gå opp til eksamen. 42 etternølere gikk gjennom kverna i går. Fire strøk, men fikk umiddelbart en ny sjanse. Som de tok vare på. Administrasjonsleder Martin Haugseng hos Næringsmiddeltilsynet forteller at strykprosenten har ligget på om lag 10 prosent. Kandidatene får 21 spørsmål, hvert med 3-4 svaralternativer. De som greier 16 eller flere rette, har bestått prøven.