• Inger Marie Sunde er forsvarer for den 43 år gamle kvinnen som kjørte på Olav Hovda. Jan Inge Haga

Domfelte godtar dommen

Kvinnens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, sier at dommen i Hovda-saken ikke kommer til å bli anket.