• Utbyggingen på Hundvåg pågår for fullt med forskjæringen. AF Gruppen starter sprengning av tunnelene i slutten av måneden. Fredrik Refvem

Ryfast utvider Stavanger

Det lages 230 dekar nytt utbyggingsareal av massen som sprenges ut av Ryfast og Eiganestunnelen. Dette er verd et tresifret millionbeløp.