• Corinna_Vossius_14_.jpg Jonas Haarr Friestad

Forbud mot Ryfast-arbeid på søndager

Helsesjefen i Stavanger har lagt ned forbud mot støyende og støvende arbeid i Ryfast på helligdager og søndager, og mener støyen og støvet fra anlegget er en helserisiko for naboene.