Offentlig servicetorg neste år

Neste år skal et servicesenter på rådhuset iSandnes gjøre det enklere å være innbygger i kontakt med kommunen.Det blir én felles inngangsport.