Trussamfunn drøftar ei felles plattform

Kva kan me vera enige om? spør medlemmer avulike religionar, trus— og livssyns- samfunn i Stavanger.