• figgen.jpg

Duellen om tunnelen

Statens vegvesen har fremmet innsigelse mot figgjobuenes foretrukne alternativ. Saken kan ende opp hos Miljøverndepartementet.