Løsning for rusten russisk holk

Vi har skrevet om mulige løsninger for«Morozovsk» før, men nå ser det ut til at det blir alvor. Når væretsnur, blir hun slept til Spania.