• Gruppeleder i Venstre, Tor Inge Rake. Hans E. H. Jacobsen

Er ansettelsen av Lars Kolnes lovlig?

Få dager etter at Lars Kolnes måtte gå fra stillingen som rådmann i Hå, ble han presentert som en slags superbyråkrat i Eigersund. Nå skal ansettelsen vurderes av kontrollutvalget.