• Ordførar Mons Skrettingland trur ikkje folk forstår kor store planane for utviklinga i Stokkalandsmarka er. -Å setja stoppar for planane om veg, vil vera dramatisk, seier han. Her er han saman med Ingelin Aarsland Pål Christensen

- Flaut med ny bygdeliste

— Dette er flautt, seier ordførar i Hå, Mons Skrettingland (H) om den nye bygdalista sør i Hå.