Bedre forhold for mikrokraftverk

Mange bekker små, gjør en stor å. Men i landssammenheng betyr ikke landets 175 mikro-og minikraftverk allverdens. Ifølge NVE produserer de 246 GWh (millioner kilowatt-timer) i året. Det tilsvarer 18 timers strømforbruk i hele kongeriket, eller nesten et halvt Alta-kraftverk (625 GWh) om man vil.