Slakter kulturhuset

Stavanger Symfoniorkester hevder Egersund kulturhus ikke egner seg som konsertsal. Lokale aktører mener orkesteret bør spille uansett.