Trafikksikring får minst

I transportplanen for Nord-Jæren er det 2,2 milliarder kroner igjen å fordele fram til 2007. Vi presenterer tiltakene som prioriteres i Sandnes.