Store endringer på Tjensvollveien

I Tjensvollveien skal det utføres tildels store endringer, og Stavanger kommune vil gjerne ha Statens vegvesen som spleisepartner når det gjelder økonomien.