Bergsaker vil makulere så snart som mulig

Fylkesordfører Roald Bergsaker vil snarest ha Per Røens omstridte notater makulert.