Baufil mot bom en bommert

Tre menn som saget ned en av de nye bomstasjonene i Dusavik med baufil, er idømt betinget fengsel og 10.000 kroner hver i bot.