Angrer ikke skjellplassering

Selv om forskere tror giftalger kan trives bedre i dype fjorder enn ute ved kysten, tror gründerne ved Lys— fjorden Skjell fremdeles på sin blåskjellsatsing.