Nytt sentrum må ikke utarme Gågata

Tyngdepunktet i sentrum flyttes i framtiden i retning Vågen. Handelsstanden rundt Langgata er bekymret.