SOT har et annet ansvar

Stavanger og Omegn Trafikkselskap (SOT) får skylden av Stavanger kommune for at ikke trafikksikkerhetstiltakene på Vestre Platå ble gjennomført. Trafikksjef i SOT, Sverre Bøe, liker slett ikke at selskapet blir framstilt som en motstander av trafikksikkerhet.