Mange bompenger skal brukes i Sandnes

De 20 bomstasjonene på Nord-Jæren vil trolig sanke inn rundt 100 millioner kroner årlig. Bomperioden er satt til ti år, men kan forlenges.