Ta i bruk den store brune

Denne veka går startsignalet for bruken av dei brune bossdunkane. Du byrjar den dagen bosset blir henta denne veka.