Hull erstatter rør

Hvorfor rote med rør når det kan bores lange hull og små tunneler?