Friske penger til giftplaget skjellfarm

Friske penger, friske skjell og investorer som garanterer for gjeld. Det lysner for skjellnæringen i Lysefjorden.