Mindre vold på Bryne

Antallet anmeldelser for vold gikk markert ned i Time lensmannsdistrikt i fjor, mens ordensforstyrrelsene økte.