Fart på nyetableringer i Strand

Selmer Asfalt AS starter asfaltverk på Tau. Dette er bare ett eksempel på at Strand kommune endelig er i ferd med å få gang på arbeidet med næringsutvikling.