• Helge Gabrielsen har ledet Øyane sykehjem siden 1980. Lars Idar Waage

Forlik i Øyane-saken

Styret ved Øyane sykehjem har valgt å trekke oppsigelsen av daglig leder Helge Gabrielsen. Gabrielsen velger likevel å fratre stillingen.