• Flere tusen mennesker samlet seg på Stavanger torg for å markere sin misnøye med regjeringen. Jon Ingemundsen

Flere tusen streikende møtte opp i Stavanger

Streiken ble godt markert i Stavanger sentrum.