• Turstien rundt Stokkelandsvatnet går like ved garden der sauer beitar. Stian Espedal i Sandnes Sau og Geit minnar om at hundeeigarar må ha hundane i band i heile området. Lars Idar Waage

No kjem lamma - hald hunden i band

Kvart år mister bønder fleire lam og sauer på grunn av lause hundar som anten bit eller jagar sauene til dei sprenger seg. No vil bøndene informera hundeeigarar betre for å unngå dette.