- Dårlig mat, feil medisiner, for travle pleiere

— Bemanningen er uforsvarlig lav. Det gir seg blant annet utslag i feilmedisinering. Maten er ensformig og smakløs. Fagforeningsleder Annette Dahl Wiig synger ut fra sykehjemssenga.