Alternativ til Vold (ATV) har betalingsmodell

Stavanger kommune og staten betaler 80 prosent, nabokommuner som skal bruke tilbudet må betale.