• Gunn Elin Rossland (til venstre) og Mette Øfstegaard er tillitsvalgte sykepleiere ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). De er svært bekymret for bemanningssituasjonen, særlig ved initensiven. Finn Våga

Sykepleiere flykter fra intensiven

Tillitsvalgte mener det har vært mer enn 3000 brudd på arbeidsmiljøloven ved intensiven siden januar på grunn av mangel på folk, ledige vakter, vikarer og overtid.