Eldre mann fratatt lappen

En mann midt i 70-årene kjørte såpass vinglete på motorveien at politiet beslagla førerkortet hans.