• På grunn av sterk østavind i Høgsfjorden har det vært mange innstilte avganger. Når det blåser liten storm og i tillegg kommer plutselige vindkast, klarer ikke skipper Anders Østerhus å holde M/F «Finnøy» inntil kaien. Jon Ingemundsen

- Folk er veldig frustrerte over ferjeinnstillingene

Tålmodigheten er slutt etter utallige driftsavbrudd i Høgsfjordsambandet de siste månedene.