• Lars (5) og Live (3) må kanskje bli hjemme sammen med mamma Hilde Bjerga neste uke. Dersom Asperholen barnehage blir trukket ut til streik, må én av barnehagens fire avdelinger stenges. – Streiken kan ikke vare mange dagene før det blir problematisk på jobben, forteller pappa Richard Bjerga. Carina Johansen

Gjør seg klare til streik

Asperholen barnehage er én av seks barnehager i Sandnes som muligens må redusere driften fra mandag av. Foreldre og ansatte har planene klare i tilfelle streik.