• Sahfana M. Ali (Ap) slår seg ikke til ro med at levekårsjefen sier at sykehjemsdriften er både god og forsvarlig. FOTO: Kristian Jacobsen

Bekymret Ap vil undersøke forholdene ved sykehjemmene

Arbeiderpartiet foreslår at rådmannen nedsetter et utvalg som skal finne ut hva som må forbedres ved byens sykehjem.