Nytt liv etter giftdøden

På ny strømmer laksen opp Håelva, men det er ikke aktuelt å innføre restriksjoner på årets fiske etter sommerens fiskedød.