- Seier for kildevernet

Lagmannsrettens kjennelse i Viksveen-saken er viktig for kildevernet, mener ansatte i pressens organisasjoner.