• Merethe Handegaard-Scheie (t.v.) og Annette Dahl Wiig, henholdsvis leder av Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Stavanger kommune, har tydelige krav, men vil ikke spekulere i en eventuell streikefare Jarle Aasland

Kamp om arbeidstid og kvinnelønn

LO-forbundene i kommunen er mest opptatt av å sikre kjøpekraften og å løfte de lavest lønte. Lærerne krever bedre betalt for lang utdanning, men aller viktigst er det å beholde dagens fleksible arbeidstidsordninger.